Įvyko visuotinis klubo narių susirinkimas

with Komentarų: 0

Gruodžio 12 d. įvyko visuotinis Lietuvos britų aviganių savininkų klubo susirinkimas, kurio metu dalyviams buvo pristatyta klubo veikla 2010 – 2015 m., išrinkta klubo taryba bei aptarti kiti einamieji reikalai.

Džiaugiamės, kad susirinkime dalyvavo pakankamai gausus narių būrys bei vyravo draugiška atmosfera.

Slapto balsavimo metu į tarybą išrinkome: Nijolę Zienienę (prezidentė), Vytautę Matusevičienę (viceprezidentė), Gintarę Urbonavičiūtę (atsakinga sekretorė), Agnę Žilinskaitę ir Dalią Gurauskaitę.

Daugiau informacijos: susirinkimo protokolas